Back on track: 
Sprankelend jezelf, succesvol in leven, leren en werk


Back on Track 
CatsuitCoaches  
06 - 489 64 655

Ode aan je Leven

In 2010 maakte ik van mijn talent en hobby, het inspireren van en spreken voor grote groepen mensen, mijn werk. Ter ondersteuning van deze overstap van het bedrijfsleven naar family services volgde ik bij Het Moment de post-HBO opleiding Ritueel begeleiden bij afscheid. Nog datzelfde jaar werd Ode aan je Leven een bloeiende praktijk. Mijn specialisatie kinderen en afscheid werd veelvuldig opgemerkt en gevoelsmatig ging ik mijn werkzaamheden voor en met kinderen apart benoemen. Zo ontstond Odelief.  


Ode aan je Leven en Odelief betekenen veel voor gezinnen bij ziekte en overlijden. De (unieke) werkwijze en werkvormen die ik voor Ode aan je Leven en Odelief heb ontwikkeld blijven beschikbaar en ontwikkelen zich nog steeds.


Wat is veranderd is het moment waarop gezinnen een beroep op mij doen.


Aanvankelijk werd ik ingeschakeld wanneer de eerste contouren van de uitvaart zich al hadden gevormd en mijn hulp werd gevraagd bij het ondersteunen en mee vorm en inhoud geven aan de afscheidsdienst. In alle gevallen was ik ook de voorganger / ritueelbegeleider in de afscheidsdienst. 


Steeds meer gezinnen met kinderen, individuele (jong)volwassenen en ook scholen gingen mijn toegevoegde waarde zien in de fase vóór het overlijden en in andere situaties.


Sinds 2015 raak ik bij de meeste gezinnen betrokken als de zieke nog in leven is. Gezinnen geven aan dat mijn betrokkenheid in een eerder stadium veel waarde heeft voor alle betrokkenen: voor degene die gaat overlijden, het gezin en de toekomst van de kinderen. 


Sinds een aantal jaren heeft mijn waardevolle werk zich daarnaast uitgebreid naar gezinnen, waarin grote veranderingen spelen, zoals burn-out, psychisch lijden, chronische ziekte, echtscheiding, etc.


Ik vertel je graag meer over de meerwaarde van Ode aan je Leven en Odelief en de werkvormen die kinderen van alle leeftijden helpen om ziekte in het gezin, de palliatieve fase en het laatste afscheid te vormen tot een meest dierbare herinnering die, in plaats van dramatisch of zelfs traumatisch, juist een goede bedding biedt en kracht geeft voor de toekomst.


Ode aan je Leven en Odelief werken met ingang van 1 juni 2019 van onder de paraplu van mijn nieuwe initiatief, het LECE. Waar deze letters voor staan, dat hoor je later! 


Alle Liefs,

Esther